Unga Ambassadörer

 

Unga Ambassadörer är ett program för nyanlända ungdomar som vill engagera sig i KFUM. Programmet går ut på att stärka ungas egen organisering genom att jobba med politiskt påverkansarbete och deltagande. Programmet utgår utifrån de ungas önskemål, idéer och engagemang. Ungdomarna som är med i Unga Ambassadörer har varit med i Aktivitet för alla, Språkcaféet eller Aktivitet för tjejer. Utgångspunkter för programmet är att erfarenheter från föreningslivet stärker och ger erfarenheter för framtida arbetsliv. Syftet med programmet är att tillvarata och fördjupa intresset och förståelsen för:

-Demokrati

-Jämställdhet

-Jämlikhet

-Mänskliga rättigheter

-Rasism

-HBTQ

 

Under hösten 2016 kommer våra ungdomar att delta i KFORUM i Malmö och representera KFUM Göteborg.

Lola Ahmed

Telefon/Viber/Whatsapp: 072-2121571
E-post: lola.ahmed@kfumgoteborg.se