I KFUM Götebogs styrelse, huvudstyrelsen, som den också kallas, jobbar vi med organisationen, med ekonomiska frågor och riktlinjer för vad KFUM Göteborg som förening ska arbeta för. Styrelsens arbete ligger utanför de faktiska verksamheterna, där arbetar istället anställda och sektionsstyrelser. Vi i styrelsen har också det formella arbetsgivaransvaret för KFUM Göteborgs anställda.

Kontakt: styrelsen@kfumgoteborg.se

Är du intresserad av att vara med i KFUM Göteborgs styrelse, eller vet någon som skulle vara det? Nominera personen genom att fylla i formuläret här. Valberedningen hör av sig till de som anmält intresse och berättar mer om vad det innebär att vara med i styrelsen. Läs om vad vi gör i styrelsen i nästa stycke.

I styrelsen just nu:
Ordförende: Åsa Vennberg och Gunnar Henning
Ledamöter: Fredrik Löfgren, Hanna Jansson, David Öst och Nonno Nordqvist.
Suppleant: Kerstin Sondelius Rubarth

Styrelsens arbete
Vad innebär det då att vara med i KFUM Göteborgs styrelse? Som ledamot eller suppleant i huvudstyrelsen går du på möte ca 1 gång i månaden, som tar ca 3-4 timmar. Förutom under sommaren då vi har ett uppehåll. Någon gång i maj eller början av juni åker vi iväg på ett styrelsedygn med övernattning som introduktion. Då lär vi känna varandra i den nyvalda styrelsen, introducerar nyvalda för styrelserabetet, har trevligt, lagar mat tillsammans och planerar årets arbete. Under styrelsemötena är alltid verksamhetschefen och ekonomiansvarig närvarande och berättar om verksamheten, vad de behöver stöd i samt en ekonomisk rapport. Utöver mötena bildar vi då och då arbetsgrupper som träffas mellan mötena för att exempelvis skriva verksamhetsplan, arbeta med kommande budget eller diskutera medlemsinflytande. Ämnen vi jobbar extra med just nu är medlemsinflytande, demokrati och hur föreningens olika delar bättre kan hjälpa varandra, dra nytta av att vi har en så stor och mångfacetterad verksamhet. KFUM Göteborg har växt mycket de senaste åren, därför diskuterar styrelsen även hur vi organisatoriskt kan bli bättre och klara att ge alla sektioner och verksamheter det stöd de behöver. Samt hur KFUM Göteborg kan bli en ännu bättre arbetsplats att arbeta på.