Interact stöttar nyanlända tjejer i åldern 16-25 att stärka sin
identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv.
Med mentorer som har liknande erfarenheter arbetar vi
för att förändra fördomsbilden mot utrikesfödda och
lyfta fram ickenormativa förebilder för målgruppen och omvärlden.