KFUM är en del av världens största och äldsta ungdomsrörelse samt världens största kvinnorörelse. Historien börjar redan i mitten av 1800-talet i ett samhälle mycket olikt det vi upplever i Sverige idag. Organisationens förmåga att förändras med tiden har gjort KFUM till en viktig samhällsaktör i många länder fram till idag.

I mitten av 1800-talet präglades London av sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom. Livsvillkoren för män och kvinnor såg helt olika ut. 1844 startade George Williams Young Men’s Christian Association, YMCA, en tillflykt från det hårda livet på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen.

1855 startade Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts Young Women’s Christian Association, YWCA, för att stärka kvinnor som kom ensamma till London för att arbeta, att själva förändra förutsättningarna för sina liv. YWCA har sedan dess alltid stått på barikaderna och slagits för kvinnors rättigheter.

Organisationernas ambition att möta sociala behov och öppenheten som korsade sociala klasser var något unikt för sin tid. Rörelserna blev snabbt kända och YWCA och YMCA spreds snabbt till resten av världen.

Rörelsen kommer till Sverige
Den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Året efter startades den första KFUKföreningen. Under 1800-talet och 1900-talet bedrev KFUK och KFUM social verksamhet i kristlig anda i skiftande former. Trots liknande ideologi levde de två organisationerna egna liv i Sverige, på samma sätt som i resten av världen. Rörelserna stod dock varandra nära och 1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.

Sedan sammanslagningen på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som grundlades av YMCA och YWCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor.

Idag
Idag engagerar KFUM 55 000 människor i Sverige i runt 250 föreningar. Vi håller på med all typ av verksamhet som låter unga människor växa och må bra. Vi är del av två världsrörelser som har vuxit till att involvera ca 70 miljoner människor i över 130 länder.