Här är några exempel som vi projekt som vi har sökt pengar för och genomfört de senaste åren.

#Jobbet

#jobbet är ett arvsfondsprojekt som vi drev under tre år. Ett projekt där vi kombinerade arbetsträning, handledning och event. Genom att erbjuda praktikplatser där vi tog tillvara på ungdomarnas intressen och kompetens skapade vi tillsammans massa olika event inom föreningen som festivaler,utflykter, discon, aktiviteter, hemsidor, försäljningsevent, remake i butik. Vi arbetade med ungdomarnas självkänsla, framtidstro och vardag genom work-shops och aktiviteter.

Need for wheels

Då vi får många förfrågningar för att komma och hämta upp varor i mindre volymer, där vi ibland måste tacka nej för att det inte är kostnadseffektivt och för stor belastning på miljön att ta lastbilen för att hämta en påse kläder.

Café Repris fick ibland tacka nej till cateringar eftersom vi inte hade möjlighet att transportera ut till kund.

Vi sökte då pengar för en eldriven lådcykel som vi kan använda till två av våra social företag och kan på så sätt öka vår omsättning och samtidigt spara på miljön!

 

Musiktrampolin

Musiktrampolin är ett musikprojekt som verkar för att unga människor själva ska få driva sina idéer i en tillåtande och kreativ miljö.

Förstudien till INTERACT

Utifrån förstudien ”Ungdomsarbetslöshet bland nyanlända ungdomar” som vi genomförde hösten 2015 med stöd från Västra Götalandsregionen samt med erfarenhet av att möta hundratals nyanlända ungdomar varje år har vi skapat en mentorsmodell [INTERACT] som vi vill använda för att stärka unga nyanlända tjejers självständighet och identitet i Göteborg.

Syftet med projektet är att uppmuntra målgruppen att slutföra minst gymnasiestudier, underlätta bryggan mellan skola och arbete eller vidare studier, stärka målgruppens självständighet och identitet, ge målgruppen svensk arbetslivserfarenhet samt arbeta med informationsspridning och fördomsbekämpning.

Målet är att både att underlätta för individer men också att vara med och påverka samhällsstrukturer och utbilda företag/föreningar.

Vi kommer använda oss av mentorer med egen interkulturell kompetens, företagssamarbeten samt informationsspridning.

Resultatet vi vill uppnå med projektet är att vi ska ha byggt upp en unik kompetens om målgruppen och därför kunna delta i en upphandling för att bli kompletterande genom Arbetsförmedlingen. Detta är också den unika delen av projektet. Att istället för att skapa ett brett nät av företag vill vi skapa unik kunskap om målgruppen och genom detta kunna ge rätt stöd för att övergången mellan vidare studier och arbete ska bli lättare.