För tillfället har vi tyvärr problem med att ta emot ansökningar via formulären för Elias Hults stipendiefond och Ragnhild Sörmans donationsfond.
Om ni vill ansöka, skriv ett mail innehållandes vad ni vill ansöka om samt vilken stiftelse och skicka till info@kfumgoteborg.se 

Fonder och stipendier för KFUM Göteborgs medlemmar

Syftet med fonderna och stipendierna är att:

  • uppmuntra medlemmar till utbildning som utvecklar medlemmen samtidigt som det också gör föreningens verksamhet bättre
  • underlätta för medlemmar med begränsad ekonomi att delta i föreningens verksamheter
  • stärka sammanhållningen i föreningen
  • stärka verksamheter för tjejer i föreningen.

För Ragnhild Sörman och Elias Hult är det KFUM Göteborgs styrelse som fattar beslut om inskickade ansökningar. För medlemsstöd är det verksamhetschef samt idrottsutvecklare i dialog med sektionsstyrelserna som fattar beslut.

 

Ragnhild Sörmans donationsfond

Stiftelsen Ragnhild Sörmans Donationsfond delar ut stipendier med syfte att främja kvinnliga ungdomars fostran och utbildning. Stipendiet kan endast sökas av kvinnliga medlemmar eller verksamheter för tjejer i KFUM Göteborg. Den som ansöker måste vara aktiv medlem i föreningen och ansökan måste vara för utbildning eller aktivitet som stärker föreningens verksamhet för tjejer.

Beslut tas i samband med ordinarie styrelsemöte. För år 2017 är dessa datum 7/8, 2/10, 6/11 och 4/12. Från inskickad ansökan tas beslut inom 8 veckor. Det finns ingen gräns för hur många gånger en medlem eller verksamhet kan söka, men vid många ansökningar försöker vi fördela stödet utifrån verksamhets- samt medlemsspridning.
Klicka här för att komma till ansökan

 

Elias Hults stipendiefond

Elias Hults stipendium avser vidare utbildning företrädesvis i utlandet. Stipendiet kan sökas av aktiv medlem i KFUM Göteborg som är under 30 år. Ansökan måste vara för utbildning eller aktivitet kopplad till lärande som också stärker förenings verksamhet.

Beslut tas i samband med ordinarie styrelsemöte. För 2017 är dessa datum 7/8, 2/10, 6/11 och 4/12. Från inskickad ansökan tas beslut inom 8 veckor. Det finns ingen gräns för hur många gånger en medlem eller verksamhet kan söka, men vid många ansökningar försöker vi fördela stödet utifrån verksamhets- samt medlemsspridning.
Klicka här för att komma till ansökan

 

Medlemsstöd

Som medlem i KFUM Göteborg är det möjligt att söka ekonomiskt stöd för deltagande i verksamhet inom föreningen eller aktivitet som på annat sätt har koppling till föreningens verksamhet. Medlemsstödet är till för att göra det möjligt för fler att delta och för att stärka sammanhållningen i föreningen. Stödet går i första hand till medlemmar som är i behov av ekonomisk stöttning för att kunna betala avgifter för träning, cuper, läger, resor eller liknande inom ordinarie verksamhet. Det går även att söka medel från medlemsstödet för delta i/arrangera evenemang, sociala aktiviteter eller annat utanför den ordinarie verksamheten.

Vid fullständigt ifylld ansökan tas beslut inom 10 arbetsdagar. Det finns ingen gräns för hur många gånger en medlem eller verksamhet kan söka, men vid många ansökningar försöker vi fördela stödet utifrån verksamhets- samt medlemsspridning.
Klicka här för att komma till ansökan

Om du vill testa din idé, inte vet vilken stiftelse du ska söka från eller har frågor om ansökan så hör av dig till info@kfumgoteborg.se.