KFUM GÖTEBORG ÅRSMÖTE 2021

Datum: Lördagen den 17 april klockan 16.00

Plats: via zoom.

 För att säkerställa medlemskap så ska anmälan göras senast 15 april kl 16.00 till epost: info@kfumgoteborg.se Observera att medlemskap för år 2021 krävs för deltagande och därmed rösträtt.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på www.kfumgoteborg.se senast den 2 april. Motioner ska inkomma skriftligen till styrelsen på epost info@kfumgoteborg.se senast 4 veckor innan årsmötet.

Handlingar till årsmötet: