Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA.

KFUM Göteborg engagerar ungdomar i sociala, kulturella och idrottsinriktade

verksamheter. Vi arbetar för att:

  • ge unga PLATS för ännu starkare föreningsgemenskap i Göteborg
  • ge unga en RÖST för ungdomsinflytande i samhället
  • skapa FRAMTIDSTRO för ungas engagemang, organisation och idéer.

Vi har verksamhet och medlemmar i Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner. Vår verksamhetsidé är att skapa mötesplatser där unga människor kan växa till sin fulla potential. Detta gör vi genom att alla våra verksamheter fungerar som trygga och meningsfulla mötesplatser med ledare som är utbildade för alla inspirera, vägleda och motivera medlemmar och deltagare. Vi skapar förutsättningar för att alla unga ska få tillgång till verktyg som de behöver för att kunna ta ansvar i samhället.

I alla våra verksamheter verkar vi för samarbete och gemenskap med extra fokus på att inkludera fler i föreningslivet. Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att stimulera unga människor inom KFUM Göteborg. Några exempel är: basket, volleyboll, actionsport, samtalsgrupper, sociala företag och ledarutbildningar.