Tillsammans är en öppen fritidsverksamhet för unga med lindrig intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aktiviteterna under träffarna ser olika ut. Exempel på aktiviteter är temakvällar med fokus på mänskliga rättigheter, filmkvällar, sport av olika slag och disco. Såväl gruppdynamik som enskilda individers behov är i centrum när vi ses.

Vi träffas utanför Viktoriahuset, Linnégatan 21 kl 18-20 varannan måndag och torsdag kväll.

Schema höst 2017

 

 

 

Kontakt Carolina Lopez

Telefon: 079-34 88 049

Epost: Carolina.lopez@kfumgoteborg.se