Nanna Nilsson

Verksamhetschef

nanna.nilsson@kfumgoteborg.se

Magnus Nilsson

Ekonomi- och personaladministration

magnus.nilsson@kfumgoteborg.se

Anna Reimegård

Verksamhetsutvecklare sociala företag och sysselsättning

anna.reimegard@kfumgoteborg.se

Johanna Kraupp

Platschef Repris second hand

johanna.kraupp@kfumgoteborg.se

Henrik Bladh

Platschef Café repris

henrik.bladh@kfumgoteborg.se

Lola Ahmed

Verksamhetsutvecklare öppen fritidsverksamhet och socialt arbete

lola.ahmed@kfumgoteborg.se

Carolina Lopez

Verksamhetsutvecklare öppna fritidsverksamheter och socialt arbete

carolina.lopez@kfumgoteborg.se

Marianne Hellberg

Verksamhetsutvecklare Idrott

marianne.hellberg@kfumgoteborg.se