Nanna Nilsson

Verksamhetschef

nanna.nilsson@kfumgoteborg.se

Magnus Nilsson

Ekonomi- och personaladministration

magnus.nilsson@kfumgoteborg.se

Johanna Kraupp

Platschef Repris second hand

johanna.kraupp@kfumgoteborg.se

Sebastian Boukachabia

Platschef Café repris

sebastian.boukachabia@kfumgoteborg.se

 

Lola Ahmed

Verksamhetsutvecklare öppen fritidsverksamhet och socialt arbete

lola.ahmed@kfumgoteborg.se

Carolina Lopez

Verksamhetsutvecklare öppna fritidsverksamheter och socialt arbete

carolina.lopez@kfumgoteborg.se

Marianne Hellberg

Verksamhetsutvecklare Idrott

marianne.hellberg@kfumgoteborg.se

Zara Salahi

Projektledare Interact

zara.salahi@kfumgoteborg.se

Deeqo Hussein

Projekt: Interact

deeqo.hussein@kfumgoteborg.se