Tony Haddou

Verksamhetschef

tony.haddou@kfumgoteborg.se

Magnus Nilsson

Ekonomi- och personaladministration

magnus.nilsson@kfumgoteborg.se

Johanna Kraupp

Platschef Repris Second Hand

johanna.kraupp@kfumgoteborg.se

Agnes Rudbo

Platschef Café Repris

agnes.rudbo@kfumgoteborg.se

 

Donna Maria Maalouf

Verksamhetsutvecklare öppen fritidsverksamhet och socialt arbete

donnamaria.maalouf@kfumgoteborg.se

Carolina Lopez

Verksamhetsutvecklare öppna fritidsverksamheter och socialt arbete

carolina.lopez@kfumgoteborg.se

Marianne Hellberg

Verksamhetsutvecklare Idrott

marianne.hellberg@kfumgoteborg.se

Zara Salahi

Projektledare Interact

zara.salahi@kfumgoteborg.se

Lola Ahmed

Projekt: Interact

lola.ahmed@kfumgoteborg.se

Deeqo Hussein

Projekt: Interact

deeqo.hussein@kfumgoteborg.se