KFUM Göteborg är en ideell förening som arbetar med ungdomsinflytande utifrån ett rättighetsbaserat och normkritiskt synsätt.

Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att stimulera unga människor inom KFUM Göteborg.

Vill du bli medlem i KFUM Göteborg?

Som medlem i KFUM Göteborg får du delta i föreningens aktiviteter samt har möjligheten att vara med och bestämma inriktningen på verksamheten!

För att bli medlem klickar du här. Du skickas vidare till vårt anmälningsformulär där du får skriva i dina personuppgifter. Då vi använder Svenska lags medlemssystem ligger denna sida under idrott, men används för samtliga medlemmar i föreningen.

TACK FÖR ATT DU VILL BLI MEDLEM!

Antal medlemmar

Antal Deltagare

%

Medlemmar bosatta i Göteborg

%

Medlemmar i andra kommuner