Angående Covid-19 (Corona)

Uppdaterad information och påverkan av COVID-19

 

Till alla medlemmar, ledare, volontärer, spelare, anställda, förtroendevalda och deltagare inom KFUM Göteborgs verksamheter.

 

Folkhälsomyndigheten ändrar de allmänna råden i myndighetens föreskrifter och allmänna råd. KFUM Göteborgs krisgrupp häver därför tidigare beslut om begränsningar inom idrottsverksamheterna och antal åkare i KFUM Magasinet.  Försök planera för utomhusträning i stor utsträckning och i övrigt följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Nedan text är en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens förändrade föreskrifter och allmänna råd som, från och med 2020-04-20, tillämpas inom KFUM Göteborgs verksamheter för födda 2002 och senare.

2020-04-18, kl. 20.00

KFUM Göteborg

/ Styrelsens Krisgrupp

Folkhälsomyndigheten ändrar, efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund de allmänna råden i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m och gör ett undantag för barn- och ungdomsidrott.

Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Det är viktigt att:

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • trängsel mellan människor undviks.

 

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. I enlighet med de allmänna råden avråder Folkhälsomyndigheten fortsatt från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

 • Lokala arrangemang kan genomföras om de anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Gör en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån resultatet.
 • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktiviteter för äldre

 • Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

 

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.;

Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar (nyhet 16 april 2020)

Till alla som berörs av KFUM Göteborgs verksamhet –     uppdaterad information och påverkan av Covid-19                     (20200328, kl. 16.00)

Till alla medlemmar, ledare, volontärer, spelare, anställda, förtroendevalda och deltagare inom KFUM Göteborgs verksamheter

Observera att denna information och dessa beslut gäller från och med nu och tills vidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. Följ därför föreningens information på våra hemsidor och i sociala medier. 

Vi har alla utan undantag ett gemensamt ansvar att tillsammans, och på alla sätt, bidra till att minska smittspridningen av Covid-19.

KFUM Göteborgs krisgrupp har idag den 28 mars kl. 16.00 i full enighet fattat följande beslut för all verksamhet inom Basket, Olympic och Volleyboll:

 • Endast utomhusträning är tillåten. Alla inomhushallar är avbokade
 • Det är inte tillåtet att samla fler än 50 deltagare i samma aktivitet och på samma plats. (Obs! Att bryta mot detta är ett LAGBROTT)
 • Alla  ska få vara med och delta. Idrottsverksamheten för föreningens yngsta och breddidrotten är extra viktiga och skall prioriteras. Tävlingsspelande lag får inte prioriteras.

Beslutet är definitivt och ska utan undantag följas av alla personer inom berörda verksamheter. Det är alla ledares och sektionsstyrelsernas ansvar att se till att beslutet följs.

Vid frågor om detta kontakta gärna:

Verksamhetschef Hanna Schölander, hanna.scholander@kfumgoteborg.se,                        mobil 070-597 6880

Ordförande Gunnar Henning, gunnarhenning@hotmail.com, mobil 070 575 1496

Föreningens Krisgrupp fortsätter att noga följa utvecklingen och fortsätter jobba för att så snart som möjligt kunna ge information till alla inom KFUM Göteborg som i sitt utövande påverkas av virusutbrottet.

Avslutningsvis;  

Ett stort tack till alla som gemensamt hjälper till att hantera den situationen vi nu befinner oss i.

Med bästa hälsningar

Gunnar Henning

KFUM Göteborg, ordförande

Minska risken för smitta

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 • Vid tecken på symtom  av influensa kontakta 1177 för rådgivning. 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten