Välkommen till årsmöte den 28 april!

Varje år har KFUM Göteborg ett årsmöte, där alla medlemmar har rösträtt och det tas viktiga beslut som rör föreningen. Till exempel väljs en ny styrelse och en ny valberedning. Alla styrelser i KFUM arbetar på uppdrag av årsmötet och av medlemmarna, är det någon extra viktig fråga som ni vill skicka med till KFUM Göteborgs styrelse är årsmötet ett utmärkt tillfälle. Så kom! Var med och påverka KFUM Göteborg!

TID: Söndagen den 28 april

PLATS: Viktoriasalen i Viktoriahuset

Schema för dagen kommer snart!

Vi ses!  Anmäl dig senast tisdagen den 23 april till info@kfumgoteborg.se

 

Tre “kom ihåg” inför årsmötet:
1. Nominera en person till att sitta i huvudstyrelsen 2019.

KFUM Göteborg försöker på olika sätt skapa en bättre organisation där de olika sektionerna och verksamheterna kommer närmare och hjälper varandra. För att det ska bli bra och för att vi ska ta beslut som är bra för hela föreningen behöver vi en styrelse med personer med bakgrund i olika verksamheter. Därför behöver föreningen hjälp av er och efterlyser nu personer som vill vara med och påverka föreningen! Du kan föreslå dig själv eller andra personer till ordförande, ledamöter eller suppleanter(dvs ersättare).

Nominera genom att fylla i formulär här
Läs mer om styrelsens arbete här

2. Vill du sitta i valberedningen inför årsmötet 2020?

Styrelsen föreslås av valberedningen, medan valberedningen både nomineras och väljs på själva årsmötet. Men det kan vara bra att fundera på innan – kanske skulle du vilja sitta i valberedningen som under 2019 ska ta fram ett förslag på nästa (2020) års styrelse?
Vad innebär det då att vara i en valberedning?
Jo – tillsammans med några andra tar du på dig att hitta personer som är bra för föreningen, samt vill och har möjlighet att vara med i styrelsen. Ni förbereder ett förslag på vem som ska sitta i KFUM Göteborgs styrelse och detta förslaget röstar medlemmarna om på årsmötet. Det här är alltså ett superviktigt uppdrag i föreningen och en stor möjlighet att påverka hur KFUM Göteborgs styrelse ska se ut. Det är toppen om du har kontakter i föreningen och kan tänka dig att lägga ner några timmar på att hitta bra styrelsekandidater.

3. Motionera mera!

Om du/ni vill vara med och påverka på ett årsmöte, mer än att rösta, att bestämma vad årsmötet ska diskutera och besluta om – så går det att skicka ett förslag, en så kallad motion, senast den 31/3. Då kommer den tas med på årsmötet. En eller flera medlemmar kan skriva en motion till årsmötet om något du/ni anser KFUM Göteborg ska göra eller förändra. Avsluta motionen med Jag/vi föreslår att… eller Jag/vi yrkar på… Motionen undertecknas av en eller flera medlemmar. Lämna en motion här!


Mer information om själva dagen kommer snart!

Alla styrelser i KFUM arbetar på uppdrag av årsmötet och av medlemmarna, så är det någon extra viktig fråga som ni vill skicka med till KFUM Göteborgs styrelse är årsmötet ett utmärkt tillfälle, även om det går att kontakta oss ändå. Såklart tycker vi att det vore roligt att få träffa så många av er som möjligt, och att ni vill använda den röst som ni har rätt till som medlemmar för att vara med och påverka.

Vi ses den 28 april!

/Styrelsen

Årsmöteshandlingar

Här kommer årsmöteshandlingarna att ligga, dessa kommer att finnas tillgängliga senast första veckan i april.