Ansökan Medlemstöd

  • Om den sökande är under 18 år
  • Det belopp du/ni söker stöd för
  • Söker du stöd för att kunna betala avgift för träning, cup eller liknande räcker det att du skriver detta. För att söka stöd krävs att personen avgiften gäller är under 18 år, samt något av följande: -Du är ensamstående och har en årlig inkomst på högst 179 200:- + 44 800:- per barn. Exempel: För ensamstående med två barn är högsta inkomst för att söka 268 800:- -Ni är samboende och har en gemensam maximal årlig inkomst på högst 224 000:- + 44 800:- per barn. Exempel: För samboende med två barn är högsta inkomst för att söka 313 600:- Vid förfrågan ska du kunna lämna in dokument som styrker ovanstående. Söker du för aktivitet som ligger utanför ordinarie verksamhet vill vi att du skriver lite mer utförligt.
  • Vid ansökan för aktivitet som ligger utanför ordinarie verksamhet vill vi ha en motivering till hur detta stärker sammanhållningen i laget/sektionen/föreningen?
  • Vilka kostnader gäller ansökan?
  • Max. file size: 5 MB.
    Tillåtna filer är jpg, gif, png, pdf. Maximal storlek 4,8 MB