Framtiden just nu!

KFUM sätter barn och unga i centrum och skapar mötesplatser där de kan växa till sin fulla potential.

KFUM Göteborg

Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA. Vi har verksamhet och medlemmar i Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner.

Vår verksamhetsidé är att skapa mötesplatser där unga människor kan växa till sin fulla potential.

Detta gör vi genom att alla våra verksamheter fungerar som trygga och meningsfulla mötesplatser med ledare som är utbildade för alla inspirera, vägleda och motivera medlemmar och deltagare.

I alla våra verksamheter utgår vi från ett rättighetsbaserat och normkritiskt arbetssätt för att alla unga ska ha samma möjlighet att växa och utvecklas.

Vi skapar förutsättningar för att alla unga ska få tillgång till verktyg som de behöver för att kunna ta ansvar i samhället.

I alla våra verksamheter verkar vi för samarbete och gemenskap med extra fokus på att inkludera fler i föreningslivet.

Alla våra mötesplatser är alkohol- och drogfria.

KFUM Göteborg

KFUM Göteborg

Fakturaadress(gäller fr o m 2019-01-01):

KFUK-KFUM Göteborg, fack id 6432, Box 3037, 831 03 Östersund

Besöksadress:

Linnégatan 21, 413 04 Göteborg

Tlf: 031-313 41 01                  info@kfumgoteborg.se          

Org.nr 857202-2351            Bankgiro 983-1454

KFUM Göteborg Kansli

Här, på tredje våningen i anrika Victoriahuset har vi vårt kansli. För att komma in kan man behöva ringa oss via porttelefon.