Till alla som berörs av KFUM Göteborgs verksamhet –     uppdaterad information och påverkan av Covid-19                     (20200328, kl. 16.00)

 

Till alla medlemmar, ledare, volontärer, spelare, anställda, förtroendevalda och deltagare inom KFUM Göteborgs verksamheter

 

Observera att denna information och dessa beslut gäller från och med nu och tills vidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. Följ därför föreningens information på våra hemsidor och i sociala medier. 

 

Vi har alla utan undantag ett gemensamt ansvar att tillsammans, och på alla sätt, bidra till att minska smittspridningen av Covid-19.

 

KFUM Göteborgs krisgrupp har idag den 28 mars kl. 16.00 i full enighet fattat följande beslut för all verksamhet inom Basket, Olympic och Volleyboll:

 

 • Endast utomhusträning är tillåten. Alla inomhushallar är avbokade
 • Det är inte tillåtet att samla fler än 50 deltagare i samma aktivitet och på samma plats. (Obs! Att bryta mot detta är ett LAGBROTT)
 • Alla  ska få vara med och delta. Idrottsverksamheten för föreningens yngsta och breddidrotten är extra viktiga och skall prioriteras. Tävlingsspelande lag får inte prioriteras.

  

Beslutet är definitivt och ska utan undantag följas av alla personer inom berörda verksamheter. Det är alla ledares och sektionsstyrelsernas ansvar att se till att beslutet följs.

 

Vid frågor om detta kontakta gärna:

Verksamhetschef Hanna Schölander, hanna.scholander@kfumgoteborg.se,                        mobil 070-597 6880

Ordförande Gunnar Henning, gunnarhenning@hotmail.com, mobil 070 575 1496

 

Föreningens Krisgrupp fortsätter att noga följa utvecklingen och fortsätter jobba för att så snart som möjligt kunna ge information till alla inom KFUM Göteborg som i sitt utövande påverkas av virusutbrottet.

 

Avslutningsvis;  

Ett stort tack till alla som gemensamt hjälper till att hantera den situationen vi nu befinner oss i.

Med bästa hälsningar

Gunnar Henning

KFUM Göteborg, ordförande

Minska risken för smitta

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 • Vid tecken på symtom  av influensa kontakta 1177 för rådgivning. 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

ÅRSMÖTE!

Den 19/4 klockan 12.00 är det årsmöte för KFUM Göteborg.

Mötet är hos Sensus, Drottninggatan 30, Göteborg

Ärendelista, motioner och handlingar finns tillgängliga på kansliet, 14 dagar innan mötet. 

Vill du motionera till årsmötet ska denna skickas in senast 4 veckor innan mötet till info@kfumgoteborg.se

Välkomna!

/Styrelsen

Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA.

KFUM Göteborg engagerar ungdomar i sociala, kulturella och idrottsinriktade

verksamheter. Vi arbetar för att:

 • ge unga PLATS för ännu starkare föreningsgemenskap i Göteborg
 • ge unga en RÖST för ungdomsinflytande i samhället
 • skapa FRAMTIDSTRO för ungas engagemang, organisation och idéer.

Vi har verksamhet och medlemmar i Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner. Vår verksamhetsidé är att skapa mötesplatser där unga människor kan växa till sin fulla potential. Detta gör vi genom att alla våra verksamheter fungerar som trygga och meningsfulla mötesplatser med ledare som är utbildade för alla inspirera, vägleda och motivera medlemmar och deltagare. Vi skapar förutsättningar för att alla unga ska få tillgång till verktyg som de behöver för att kunna ta ansvar i samhället.

I alla våra verksamheter verkar vi för samarbete och gemenskap med extra fokus på att inkludera fler i föreningslivet. Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att stimulera unga människor inom KFUM Göteborg. Några exempel är: basket, volleyboll, actionsport, samtalsgrupper, sociala företag och ledarutbildningar.