Interactmässan den 12 maj!

Framtiden just nu!

KFUM sätter barn och unga i centrum och skapar mötesplatser där de kan växa till sin fulla potential.

KFUM Göteborg

Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA. Vi har verksamhet och medlemmar i Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner.

Vår verksamhetsidé är att skapa mötesplatser där unga människor kan växa till sin fulla potential.

Detta gör vi genom att alla våra verksamheter fungerar som trygga och meningsfulla mötesplatser med ledare som är utbildade för alla inspirera, vägleda och motivera medlemmar och deltagare.

I alla våra verksamheter utgår vi från ett rättighetsbaserat och normkritiskt arbetssätt för att alla unga ska ha samma möjlighet att växa och utvecklas.

Vi skapar förutsättningar för att alla unga ska få tillgång till verktyg som de behöver för att kunna ta ansvar i samhället.

I alla våra verksamheter verkar vi för samarbete och gemenskap med extra fokus på att inkludera fler i föreningslivet.

Vi tar aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor, vilket bland annat innebär att vi serverar vegetariskt vid föreningens arrangemang, sorterar vårt avfall samt väljer kollektiva resesätt.

Alla våra mötesplatser är alkohol- och drogfria.

Värsta lyxfikan på jobbet idag, vi firar Mariannes nya tjänst och Henriks 40 årsdag ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ensamkommandes förbund gjorde i måndags ett viktigt uttalande angående EU- domstolens beslut att ge arbetsgivare rätt att förbjuda sina anställda att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetet (se nedan). "En dom som framförallt drabbar muslimska kvinnor som bär slöja". Vi ställer oss bakom Ensamkommandes förbunds uttalande i sin helhet. Vi på KFUM Göteborg kommer även internt föra en dialog om hur vi kan fortsätta jobba med denna fråga. Med eller utan slöja tillsammans mot förtryck!! ... See MoreSee Less

Förra veckan beslutade EU-domstolen att arbetsgivare har rätt att förbjuda sina anställda att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetet. En dom som framförallt drabbar muslimska kvinnor som bär slöja. Vi på Ensamkommandes Förbund är djupt besvikna över beslutet och vi solidariserar oss med alla som drabbas av domen. Beslutet är att sparka neråt, att ställa sig bakom företagen istället för att skydda marginaliserade grupper, i synnerhet muslimska kvinnor med slöja, som redan upplever stora hinder på arbetsmarknaden. Därför vill vi på Ensamkommandes Förbund vara tydliga: Vi som arbetsgivare kommer aldrig förbjuda våra anställda att uttrycka sin religion. Vi hoppas att fler arbetsgivare och fackförbund tar ställning mot den här domen, att vi tillsammans vägrar en arbetsmarknad som diskriminerar. Med eller utan slöja, tillsammans mot förtryck.

View on Facebook

Kontakta oss:

11 + 12 =

KFUM Göteborg Kansli

Här, på tredje våningen i anrika Victoriahuset har vi vårt kansli. För att komma in kan man behöva ringa oss via porttelefon.
KFUM Göteborg

KFUM Göteborg

Linnegatan 21 413 04 Göteborg

031-313 41 01

info@kfumgoteborg.se

Org.nr 857202-2351

Bankgiro 983-1454