Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA.
 
KFUM Göteborg engagerar ungdomar i sociala, kulturella och idrottsinriktade
verksamheter. Vi arbetar för att:
● ge unga PLATS för ännu starkare föreningsgemenskap i Göteborg
● ge unga en RÖST för ungdomsinflytande i samhället
● skapa FRAMTIDSTRO för ungas engagemang, organisation och idéer.